Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Əsərlərin və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin elektron qeydiyyatının üstünlükləri hansılardır?


Müəllif (hüquq sahibi) Agentliyin “Elektron qeydiyyat ” xidmətindən istifadə edərək həm əsərini qeydiyyatdan keçirə bilər, həm də əsərin qeydiyyatı ilə bağlı onu maraqlandıran suallara cavab ala bilər. On-lıne qeydiyyat xidmətinin köməyi ilə müəllif (hüquq sahibi) özünə münasib şəraitdə (evindən, iş yerindən) əsərini və tələb olunan sənədləri qeydiyyat üçün göndərə bilər.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?