Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Müəllif və ya hüquqi şəxs əsərin qeydiyyatı ilə bağlı işlərin aparılması üçün nümayəndəsini təyin edə bilərmi, bu halda hansı sənəd tələb olunur?


Əsərin qeydiyyatı ilə bağlı işlərin aparılması üçün fiziki və ya hüquqi şəxs nümayəndəsini təyin edə bilər. Fiziki şəxsin əsərinin qeydiyyatı üçün sənədlər nümayəndə vasitəsilə təqdim etdikdə, nümayəndə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada adına etibarnamə (onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti əlavə edilməklə) təqdim etməlidir. Hüquqi şəxsin əsərinin qeydiyyatı üçün nümayəndəyə verilmiş etibarnamə təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənir.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?