Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Əsərin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi müəllifə hansı üstünlükləri verir?


Əsərin qeydiyyatı aşağıdakı səbəblərə görə məqsədəuyğun sayılır: - müəllifliyin ilkinliyi ilə bağlı mübahisələr yarandıqda əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə sübutedici sənəd kimi çıxış edir; - əsərdən qeyri-qanuni istifadə edildikdə və ya plagiat faktları aşkar olunduqda müəllifin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi daha asan olur.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?