Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Müəllif Hüquqları Agentliyi KİV-də

“İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti”

İnternetin meydana gəlməsi ilə intellektual mülkiyyət hüquqlarının, o cümlədən müəllif hüquqlarının qorunması məsələləri daha da aktuallaşıb »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Qlo­bal­laş­ma və in­teq­ra­si­ya fo­nun­da hər bir xal­qın mil­li özü­nə­məx­sus­lu­ğu­nu şərt­lən­di­rən ən va­cib amil ki­mi mə­də­ni ir­si­nin təd­qi­qi və mü­ha­fi­zə­si dün­ya­nı dü­şün­dü­rən ak­tu­al mə­də­ni prob­le­mə çev­ri­lib »Müəlliflik hüquqlarının mədəni irsimizin qorunması üçün əhəmiyyəti

Tarixən, dünyada hər hansı xalqa aid milli-mədəni irsin digərləri tərəfindən mənimsənilməsi halları baş verib və bu gün də davam etməkdədir »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Bütün incəsənət əsərləri və ixtiralar insan dühasından yaranır »Əqli mülkiyyətin iqtisadiyyatdakı rolu günbəgün artır

Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun yüksək templi inkişafı göz önündədir »Müəllif hüququmuzu necə qoruyaq?

Mediada yazı oğurluğu fəlakətli həddə çatıb »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Hüquqi demokratik dövlətlər sırasına daxil olan Azərbaycanın bir çox vacib atributları sırasına əqli mülkiyyət sahəsində dövlət siyasəti, yaradıcı, əqli əməyə ictimai münasibət də daxildir »Azərbaycanın ailə modeli ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə olunub

Konfransda Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanov çıxış edib »Ermənilərin mədəni irsimizi mənimsəməsi və saxtalaşdırması cəhdlərinin ifşa edilməsində növbəti uğurlu addım

Azərbaycan son illər əqli mülkiyyətin qorunması indeksinə görə MDB məkanında lider, Cənubi Qafqazda isə birincidir... »Müəllif Hüquqları Agentliyi Almaniyada Nizami Gəncəvi ilə bağlı yol verilmiş yanlışlıqla əlaqədar məlumat yayıb

Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi (MHA) Almaniyanın Hannover şəhərindəki “Junge Oper Hannover” ‎teatrı tərəfindən Nizami Gəncəvi və onun “Leyli və Məcnun” əsəri ilə bağlı yol verilmiş yanlışlıqlarla əlaqədar məmulat yayıb »Müəllif Hüquqları Agentliyi Nizami Gəncəvinin fars şairi kimi təqdim edilməsinə münasibət bildirib

Nizami Gəncəvi haqqında Agentlik tərəfindən tarixi mənbələr əsasında hazırlanmış geniş arayış sözügedən teatra təqdim olunmaq üçün səfirliyə göndərilib »Almaniyada Nizami Gəncəvinin fars şairi kimi təqdim olunmasına SƏRT REAKSİYA

Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi məlumatlandırılıb »Nizami Gəncəvinin fars şairi kimi təqdim edilməsinə RƏSMİ MÜNASİBƏT

Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində Almaniyanın Hannover şəhərindəki Junge Oper Hannover ‎teatrı tərəfindən Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun” poeması əsasında hazırlanmış operanın afişalarında Nizami Gəncəvinin fars şairi kimi təqdim edilməsi barədə müxtəlif yazılar gedir »Almaniyada Nizami Gəncəvinin fars şairi kimi təqdim olunmasına Azərbaycandan sərt reaksiya

Almaniyanın Hannover şəhərindəki Junge Oper Hannover ‎teatrı tərəfindən Nizami Gəncəvi və onun “Leyli və Məcnun” əsəri ilə bağlı yanlışlığa yol verilib »Almaniyada Nizamini fars şairi kimi təqdim edən teatrla bağlı Müəllif Hüquqları açıqlama yaydı

Almaniyanın Hannover şəhərində Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında hazırlanmış operanın afişalarında Nizami Gəncəvi fars şairi kimi təqdim edilib »Mərkəzi Elmi Kitabxanaya müəllif hüquqlarına dair sənədlər təqdim olunub

Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri, professor Kamran İmanov tərəfindən AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasına (MEK) bir sıra kitablar təqdim edilib »Erməni tarixi mif əsasında qurulub

Bunu Azərbaycanın Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanov deyib »Bakıda “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir” mövzusunda konfrans keçirilib

Tədbirin məqsədi hay-erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını qədim mətnlərə və klassik mənbələrə əsaslanaraq ifşa etməkdir »Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarının ifşa edilməsində böyük rol oynayır

Aprelin 26-da Bakıda Müəllif Hüquqları Agentliyinin (MHA) təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir” mövzusunda konfrans işə başlayıb »Bakıda erməni saxtakarlıqlarının və uydurmalarının ifşası mövzusunda konfrans keçirilir

Bakıda “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir” mövzusunda konfrans keçirilib »
Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?